nlende

Handterminals

Apparaten en hun gebruik

Innovatie heeft geleid tot verschillende soorten van mobiele
registratie apparatuur die ieder hun eigen toepassingsgebied
hebben gevonden.
Lees hier meer over mogelijkheden die techniek biedt.

Uiteindelijk zal een terminal worden ingezet voor een bepaalde toepassing (applicatie). De terminal biedt hierbij de mogelijkheid de informatie uit te wisselen tussen het administratieve systeem en de plaats waar deze informatie wordt gebruikt of ontstaat.  Hierbij ondersteunt de toepassing een of meerdere van onderstaande informatietaken.

 

Registreren

Als de terminal initieel leeg is en volgens een bepaald stramien gegevens vastlegt, is er sprake van registratie. De applicatie bepaalt volgens welke regels de informatie wordt vastgelegd en door het scannen van externe zaken ontstaat in de terminal een lijst. Door middel van communicatie (continue of op bepaalde momenten) worden de gegevens uit de lijst verstuurd naar de administratie en hier vastgelegd en verwerkt. De terminal fungeert hierbij als gegevensbron.

 

Informeren

Vaak is het nodig dat gegevens die bekend zijn binnen de administratie ook toegankelijk zijn op de werkvloer. Denk hierbij aan de orderplanning of artikelinformatie. De informatiestroom gaat in dit geval vanuit de administratie naar de terminal en een medewerker kan zo op elk moment worden aangestuurd door te worden geinformeerd.

 

Controleren

Om er zeker van te zijn dat opdrachten op een juiste manier worden uitgevoerd kan er worden gecontroleerd. In dit geval wordt de informatie op de terminal vergeleken met de informatie op de werkplek, bijvoorbeeld door het scannen van order, locatie of artikelnummers. Wanneer er afwijkingen bestaan zal de applicatie in de terminal hierop wijzen. 

 

Process

Zelfs als er geen gegevensuitwisseling plaatsvind tussen administratie en werkvloer, kan een algoritme in de terminal ondersteunen tijdens de werkzaamheden. In dit geval is de informatie verwerking statisch en bijven gegevens beperkt tot de werkplek.

 

 

 

2016 © Solicom International | algemene voorwaarden