nlende

Handterminals

Apparaten en hun gebruik

Innovatie heeft geleid tot verschillende soorten van mobiele
registratie apparatuur die ieder hun eigen toepassingsgebied
hebben gevonden.
Lees hier meer over mogelijkheden die techniek biedt.

De handterminal wordt traditioneel toegepast in de winkel, de productie, het magazijn en de buitendienst. Binnen de winkel-, productie- en magazijnomgeving worden de terminals vooral gebruikt voor het controleren en registreren van goederenstromen. Zo worden handterminals ingezet bij het:

Bestellen
Via de barcode op het schap worden artikel-/ aantalparen in de terminal geregistreerd om zo via de elektronische weg de gewenste goederen bij te bestellen.

Ontvangen 
Wanneer een zending van een leverancier wordt geleverd, worden de bestel-gegevens in de terminal geladen en kan worden geregistreerd dat de juiste producten en/of aantallen worden geleverd. Ook kunnen tijdens de ontvangst de kwaliteit en/of eventuele beschadigingen worden vastgelegd.

Inruimen 
Als de zending eenmaal ontvangen en geaccepteerd, dan moeten de goederen worden weggezet in het magazijn. Zowel de aansturing (wat moet waar worden neergezet) als de registratie hiervan kunnen uitstekend met een terminal worden verzorgd.

Inventariseren 
Bij het opnemen van de voorraad worden locatie, artikel en aantal vastgelegd. Hierbij is het soms ook van belang te weten aan welke partij een product toebehoort.


Produceren 
Ook ter ondersteuning van productie kan worden geregistreerd, bijvoorbeeld de tijd besteed aan een product, gereedmelding van een productiestap, tracering van gebruikte onderdelen of geproduduceerd serienummer.


Verzamelen 
Orderlopen gebeurde vroeger met behulp van papieren lijsten waarbij een correctiepen onontbeerlijk was. Handterminals kunnen dit proces efficiënt aansturen, waarbij het ook mogelijk is om meerdere orders te combineren. Door het scannen van de locaties en producten is een vrijwel foutloze registratie mogelijk.

Verpakken 
Handterminals registreren ook wat er in de doos of op het pallet gaat. Tijdens het verpakken kunnen gecombineerde verzamelde orders tevens worden gesplitst in losse orders. Ook in productie-omgevingen worden hiervoor vaak terminals gebruikt.

Verzenden 
Zelfs het verzenden van het uiteindelijke pakket of pallet kan worden bijgehouden.

2016 © Solicom International | algemene voorwaarden