nlende

Handterminals

Apparaten en hun gebruik

Innovatie heeft geleid tot verschillende soorten van mobiele
registratie apparatuur die ieder hun eigen toepassingsgebied
hebben gevonden.
Lees hier meer over mogelijkheden die techniek biedt.

Ze zijn er in vele maten en soorten. De handterminal speelt hier meestal de rol van maatje, ter ondersteuning van de administratie van de werkzaamheden van de medewerker. Taken waarvoor de handterminal kan worden gebruikt zijn:

Urenverantwoording 
De terminal registreert aanvang en afronding van de verschillende werkzaamheden, koppelt deze aan medewerker, klanten of projecten.

Materiaalverbruik 
In verband met facturering en aanvulling van de wagenvoorraad kunnen de gebruikte materialen worden bijgehouden.

Klantinformatie 
Van de te bezoeken klanten kunnen NAW-gegevens, historie en memo's worden opgevraagd.

Artikelgegevens 
Alles wat verkoopbaar is kan als artikel worden vastgelegd. Regels met artikelaantallen vormen de basis voor offertes, bestellingen, facturen, etcetera.

Berichten 
Informatie over artikelen, klanten, routes en elk ander gegeven binnen uw handterminal kan worden opgeslagen in een bericht. Berichten kunnen door uw medewerkers zowel worden ontvangen als verzonden.

Voorraadbeheer
In het voertuig van de medewerker liggen vaak ook artikelen. Desgewenst houdt de medewerker via de software de voorraad en locatie van deze artikelen bij

Facturatie 
Wanneer er verkocht wordt kan een factuur worden afgedrukt. Het factuurnummer zal automatisch doornummeren.

Betaling
Facturen en openstaande posten kunnen op diverse wijze worden betaald. De terminal houdt als een kasboek bij welke bedragen in welke vorm werden ontvangen en werden uitgegeven.

2016 © Solicom International | algemene voorwaarden