nlende

Oplossingen

Software creëert mogelijkheden

Vaak wordt gedacht dat met de aanschaf van een mooie terminal uw
registratieprobleem is opgelost. Vergeten wordt dan dat dit apparaat
nog wel geleerd moet worden wat er gescand moet worden, welke controles
moeten plaatsvinden en hoe deze informatie uiteindelijk terecht zal komen
in uw administratie. Kortom om een oplossing te realiseren is naast de
hardware is er ook nog software nodig.

Lees hier over onze standaard-, speciale- en maatwerkoplossingen.

Voor de uitwisseling van gegevens tussen handterminal en administratie wordt gebruik gemaakt van een (draadloze) netwerkverbinding. Via deze verbinding worden gegevens in een onderling afgesproken formaat uitgewisselt volgens een bepaald communicatieprotocol. Dit protocol wordt gerealiseerd door middel van software die aanwezig is in het besturingssyteem, de applicatie of een speciaal hiervoor gebruikt communicatieprogramma. Hierna zullen een aantal vaak gebruikte protocollen worden besproken.

ActiveSync - Synchronisatie tussen pc en handterminal

Van oorsprong is ActiveSync bedoeld voor het synchroniseren van gegevens op een pc met informatie op een via USB verrbonden handterminal die zich meestal in een cradle bevind. Omdat dit automatisch synchronisren in de praktijk niet altijd wenselijk is, biedt ActiveSync ook de mogelijkheid om op de achtergrond gecontroleerd bestanden uit te wisselen of vanuit de cradle zelfs toegang tot het netwerk te krijgen. Het communicatie programma Solicom dat door onze oplossingen wordt ondersteund maakt gebruik van deze mogelijkheden.

 

FTP - Bestandsuitwisseling via een netwerkverbinding

Wanneer administratie en handterminal onafhankelijk van elkaar moeten functioneren, kunnen door middels van export/import uit te wisselen gegevens in bestanden worden geplaatst die op een geschikt tijdstip worden uitgewisseld. Denk hierbij aan een administratie die een bestand met actuele artikelgegevens exporteert ten behoeve van een handterminal waarmee vervolgens de bestellingen worden opgenomen, die als bestelregels uiteindelijk weer terugkomen in de administratie. Centraal is een zogenaamde FTP-Server actief waarmee de FTP-Clients op de handterminals communiceren. De client zorgt dan voor de download van het artikelbestand en de upload van het bestelregelbestand.

 

SMTP - Gegevens versturen via e-mail naar een of meerdere adressen 

Soms bestaat de wens om de registraties uit de handterminal handmatig verder te verwerken of om meerdere personen hiervan op de hoogte te stellen. In deze gevallen kan gebruik gemaakt worden van e-mail waarbij door de terminal de registraties in het bericht of als bestandsbijlage kunnen worden verstuurd naar de betrokken personen. Denk bijvoorbeeld aan een maandelijkse inventarisatie waarvan meerdere betrokkenen op de hoogte moeten worden gesteld. 

 

HTTP - Gegevens ophalen en terugsturen naar een webserver

Wanneer u over een website beschikt kan deze ook worden ingezet voor de communicatie met uw mobiele apparaten. De applicatie kan webbased zijn en in de browser op een mobiel apparaat worden uitgevoerd. De applicatie kan ook lokaal op de terminal worden uitgevoerd en op de achtergrond via HTTP gegevens uitwisselen. Het gebruik van HTML5 zal in de toekomst leiden tot een meer hybride vorm van applicaties die deels lokaal en deels online worden uitgevoerd.

 

SOAP - Rechtstreekse uitwisseling via webservices

Sommige administratieve systemen beschikken over een programeerbare interface (api) in de vorm van webservices. Hierbij is het mogelijk rechtstreeks vanuit een (handterminal)applicatie te communiceren met het pakket en altijd over actuele informatie te beschikken. Om webservices te kunnen gebruiken moet er een directe verbinding beschikbaar zijn tussen terminal en administratie, bijvoorbeeld door middel van wifi. Via voorgedefinieerd vraag/antwoord berichten in XML vorm (SOAP), heeft de terminal toegang tot de informatie uit de administratie en kan deze direct worden bijgewerkt.   

2016 © Solicom International | algemene voorwaarden